Zarezerwuj swoją przechowalnię bagażu w Miami, plaża Miami w sieci BAGBNB

Zarezerwuj swoją przechowalnię bagażu w Miami, plaża Miami w sieci BAGBNB

$6 za dzień
3 min szybkie odstawienie bagażu
$6 za dzień
3 min szybkie odstawienie bagażu

Przechowalnia bagażu South Beach

Na South Beach
Obok skrzyżowania między Washington Av i 1st S
$6 za dzień
3 min szybkie odstawienie bagażu
Lokalizacja: plaża Miami
Pokaż mapę
Pełen adres i dane kontaktowe zostaną wyświetlone po dokonaniu rezerwacji
Godziny otwarcia:
Pon - Nie
07:00 - 19:00
Typ przechowalni:
Zablokowany/Nadzorowany
Rezerwacja online:
obowiązkowe

Szczegóły przechowalni bagażu

Słońce, plaże i palmy; co mogło być lepiej? Nie śpiesz się i zapomnij o ciężarówach, które cię obciążają. Nie musisz już ciągnąć swoich toreb, ponieważ BAGBNB jest w Miami.

Spotkajmy się na South Beach, obok skrzyżowania pomiędzy Washington Av i 1st St. Our Angel to hotel, przyjmujący klienta BAGBNB od 7 rano do 7 wieczorem.

O BAGBNB:

Sieć przechowalni bagażu w ponad 42 krajach na całym świecie. Nasze Anioły to bary i bistra, które zostały sprawdzone i zatwierdzone przez zespół BAGBNB

39 Recenzje:

4.92
Automatyczne tłumaczenie Pokaż oryginał Ukryj oryginał

Nasze doświadczenie nie mogło być lepsze! Personel, który pomógł nam był przyjazny wydajny i pomocny!

Our experience couldn’t have been better! The staff that assisted us was friendly efficient and helpful!

grudzień 2019
Nasz Anioł był przyjazny wydajny i dogodnie położony. Zajęło mniej niż kilka minut, aby podrzucić i odebrać nasz bezpiecznie zabezpieczony bagaż. Nie mogło pójść lepiej. Byliśmy na pokładzie statku później w ciągu dnia, ta usługa pozwoliła nam wędrować po South Beach bez obciążeń przez nasz bagaż.
Our Angel was friendly efficient and conveniently located. It took less than a couple of minutes to drop off and pick up our safely secured luggage. It couldn’t have gone better. We were boarding cruise ship later in the day, this service allowed us to roam about South Beach unencumbered by our luggage.
MARY M.
Automatyczne tłumaczenie Pokaż oryginał Ukryj oryginał

Świetna interakcja, torby były niezabezpieczone przy odbiorze

Great interaction, bags were unsecured upon pickup

grudzień 2019
Przyjazny, szybki. Bagaż był niezabezpieczony po powrocie. (Szafa została odblokowana i otwarta)
Friendly, fast. Luggage was unsecured when returned. (Closet was unlocked and opened)
WESTON T.
Automatyczne tłumaczenie Pokaż oryginał Ukryj oryginał

Świetna obsługa

Great service

listopad 2019
Świetna lokalizacja blisko miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Rezerwacja z krótkim wyprzedzeniem. Chap mieliśmy do czynienia z bardzo przyjazny i przyjazny i torby czuł się bezpiecznie
Great location close to where we were staying. Short notice booking. Chap we dealt with very accommodating and friendly and bags felt safe
VICTORIA
Automatyczne tłumaczenie Pokaż oryginał Ukryj oryginał

Świetne. Bagaż został zdeponowany i odebrany bez problemów! Dziękuję. Polecam to!

Отлично! Багаж сдали на хранение и получили без проблем! Спасибо! Рекомендую!

listopad 2019
Polecam to
Рекомендую
PAKHOMOVA Y.
Automatyczne tłumaczenie Pokaż oryginał Ukryj oryginał

Dobre, ale kazał nam odebrać nasze torby 1 godzinę do przodu

Good but made us pick up our bags 1 hour ahead

październik 2019
Wszystko było gładkie żeglowanie, jak mówią, ale zarezerwowałem go od 11:15 do 17:00 i przeszło idealnie. Kiedy tam dotarliśmy, facet z recepcji powiedział nam, że musimy go odebrać o 16:00, bo nikt nie będzie pracował w hotelu po 16:00? Chciałbym, żeby powiedzieli nam wcześniej, zamiast pozwolić nam to zarezerwować do 17:00.
Everything was smooth sailing as they say but i booked it from 11:15 am to 5pm and it went through perfectly. Once we got there the guy at the reception told us we have to pick it up at 4pm instead because no one will be working at the hotel after 4pm? I just wish they told us ahead of time instead of allowing us to book it until 5pm
NJOMZA T.
Automatyczne tłumaczenie Pokaż oryginał Ukryj oryginał

Pefect za zabicie czasu na późny lot

Pefect for killing time for a late flight

wrzesień 2019
Niedrogie, jawnie wyjaśniające, spokój ducha
Inexpensive,self explanatory,peace of mind
SIERRA O.
Automatyczne tłumaczenie Pokaż oryginał Ukryj oryginał

OKOLICA